Planes de vida de calidad
        para las personas con TEA y sus familias

Administración Local

C o n v e n i o  2018

Órgano concedente: Concello de Santiago de Compostela

Proxecto: Participación comunitaria de Personas con Trastorno de Espectro Autista

Data de realización: 01/01/2018 - 30/09/2018

Importe: 3.000,00 €

_______________________________________________________________________________________________

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: Reforma e adaptación de espazos servizo de atención residencial Ferrol

Importe: 67.128,39 €