Planes de vida de calidad
        para las personas con TEA y sus familias

Administración Local

Convenio ano 2021

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2021 - 30/09/2021

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2020 - 30/09/2020

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2019 - 30/09/2019

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2018

Órgano concedente: Concello de Santiago de Compostela

Proxecto: Participación comunitaria de Personas con Trastorno de Espectro Autista

Data de realización: 01/01/2018 - 30/09/2018

Importe: 3.000,00 €

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: "Autonomía Persoal para Persoas con TEA"

Importe: 19.500,00 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: "Autonomía Persoal"

Importe: 25.000,00 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2019

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: Reforma e adaptación sala de recuperación terapéutica Ferrol.

Importe: 19.546,65 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: Reforma de espazos servizo de atención residencial: creación de contornas seguras e adaptadas.

Importe: 27.500,00 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: Reforma e adaptación de espazos servizo de atención residencial Ferrol

Importe: 67.128,39 €

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2021

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Valoración, apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2021  -  30/11/2021

Importe: 18.000,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2020

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Valoración, apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2020  -  30/11/2020

Importe: 17.800,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2019

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Programa de apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2019  -  30/11/2019

Importe: 18.000,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2018

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Programa de apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2018  -  30/11/2018

Importe: 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________

Subvención 2019

Organo concedente: Concello de Culleredo

Proxecto: Aulas terapéuticas: equipamento e materiais actividades 

Data de realización: 01/01/2018 -  30/06/2019

Importe: 1.350,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

Convenio ano 2021

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2021 -  30/10/2021

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2020 -  30/10/2020

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2019 -  31/12/2019

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2018

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2018 -  30/11/2018

Importe: 5.000,00 €

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Convenio ano 2021

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2021 -  31/12/2021

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2020 -  31/12/2020

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2019 -  31/12/2019

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2018

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2018 -  31/12/2018

Importe: 12.000,00 €

_______________________________________________________________________________________________________________________