COMUNICACIÓN COVID-19

 

COMUNICACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS:

COMUNICACIÓN CON MEDIOS:

 ASPANAES - Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista da provincia da Coruña
http://www.aspanaes.org/
http://www.aspanaes.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=265